INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Convocatòria ple ordinari
 

24/11/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de novembre de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 27 de setembre de 2005.
2. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives per a l’adjudicació, mitjançant concurs en procediment obert, de les obres del canvi d’ús de magatzem a local, reforma i canvi de coberta del Centre Jove Es Pes.
3. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EU/EV sobre el 25 de novembre, dia internacional contra la violència cap a les dones.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EU/EV sobre la voluntat de l’Ajuntament d’Artà per promoure actes commemoratius i divulgadors del 75è aniversari de la II República en l’àmbit del seu municipi.

5. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del servei de recollida domiciliària de fems, el seu transport a l’estació de transferències, les deixalles no considerades pròpiament com a fems, del municipi d’Artà i dels diferents nuclis de població, i la neteja viària del terme municipal d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, del Pla de participació, actuació i seguiment de l’Agenda Local 21 d’Artà.

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni entre l’Ajuntament d’Artà i Mateu Llodrà Sansaloni, Rosa Llodrà Sansaloni, Tomàs Orell Serra i Maria Danús Rayó, referent al sector 2 de les Normes Subsidiàries.

8. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació inicial del projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació de la unitat d’execució 3 (UE 3, Es Cós), en el nucli urbà d’Artà.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UM en defensa d’un nou Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’octubre i novembre de 2005.

11. Precs i preguntes.


El batle,


Artà, 24 de novembre de 2005