INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban netejador/a
 

25/10/2005

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar a dos/dues treballadors/ores per realitzar tasques de neteja a distints edificis municipals. El primer contracte serà de caràcter temporal per a sis mesos i el segon, per a substitucions (uns 5 mesos).

REQUISITS:
• Estar inscrit/a com a demandant de feina.
• Tenir la capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina convocat.
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis.
• Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B1.

ES VALORARÀ:
• Experiència en tasques de neteja.
• Formació específica relacionada amb les tasques a realitzar.
• Resultats de la prova específica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• De dia 25 d’octubre a dia 8 de novembre de 2005, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el personal funcionari que els rebi els pugui confrontar.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar que posseeixen el nivell A de la JAC) tendrà lloc dimecres 9 de novembre, a les 9 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements específics es farà dijous dia 10 de novembre, a les 9.30 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova de coneixements específics.


Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 25 d’octubre de 2005