INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 27/09/05
 

23/09/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de setembre de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta dels dies 29 de març, 28 de juny i 26 de juliol de 2005.

2. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del Servei d’Educació Infantil de primer cicle, mitjançant concurs amb procediment obert.

3. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el concurs en procediment obert per a l’adjudicació de l’explotació del bar cafeteria del poliesportiu na Caragol.

4. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació d’un immoble propietat de l’Ajuntament, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

5. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, que ha de regir la venda d’un immoble propietat de l’Ajuntament d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant municipal en l’Assemblea General de Sa Nostra.

7. Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Club Natació Artà SL per dur a terme la instal•lació d’energia solar tèrmica per a l’escalfament de la piscina i producció d’aigua calenta sanitària.

8. Aprovació, si s’escau, del concurs del servei de recollida domiciliària de fems, el seu transport a l’estació de transferències, les deixalles no considerades pròpiament com a fems, del municipi d’Artà i dels diferents nuclis de població, i la neteja viària del terme municipal d’Artà.

9. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació dels serveis funeraris de manteniment i gestió administrativa dels cementeris del municipi d’Artà.

10. Aprovació, si s’escau, del nom de l’aula municipal d’educació infantil de la Colònia de Sant Pere.

11. Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per a la creació de l’Escola Municipal d’Educació Infantil.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció sobre la llei de ports.

13. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2005.

14. Precs i preguntes.


El batle,

Artà, 23 de setembre de 2005