INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 BAN cobrança 2005
 

01/09/2005

Recaptació

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER

Que es posen a disposició del públic, per al cobrament voluntari, els rebuts corresponents a l'any 2005 pels conceptes següents:

• IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS.
• IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS.
• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

NUCLI D'ARTÀ
DIES: del 15 de setembre al 15 de novembre
(excepte tots els dissabtes i festius)
HORARI: de 09:00 a 13:00 hores.
LLOC: AJUNTAMENT.

NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE:
DIES: 3 de octubre.
HORARI: de 09:00 a 13:00 hores.
LLOC: Edifici Municipal.

Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes seran exigits mitjançant el procediment de constrenyiment i es devengaran amb el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.Artà, 1 de setembre de 2005