INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 28/06/2005
 

24/06/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 28 de juny de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de sessions anteriors.

2. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament d’Artà per a la realització de programes d’intervenció socioeducativa destinats a alumnat d’educació secundària obligatòria.

3. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions economicoadministratives per a la contractació, mitjançant concurs en procediment obert, dels serveis funeraris de manteniment i gestió administrativa dels cementeris del municipi d’Artà.

4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny de 2005.

5. Precs i preguntes.El batle,

Artà, 24 de juny de 2005