INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban monitors i directors de temps lliure
 

03/06/2005

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABERQue l'Ajuntament d'Artà té previst crear una borsa de feina de monitors i directors de temps lliure per a programes i activitats que pugui organitzar l’Ajuntament d’Artà durant l’any 2005.

Requisits per als monitors de temps lliure:
- Complir els requisits legals per treballar a l'administració pública.
- Coneixements de la llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o similar).
- Ser major d'edat.
- Estar en possessió del títol de monitor de temps lliure.

Requisits per als directors de temps lliure:
- Complir els requisits legals per treballar a l'Administració pública.
- Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o similar).
- Ser major d'edat.
- Estar en possessió del títol de director de temps lliure.
- Títol de Batxiller.

Es valorarà:
- Experiència en lloc de feina similar.
- Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
- Carnet de conduir B-1.
- Títol de socorrista.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

- Del 3 al 17 de juny, a les oficines de l'Ajuntament.Més informació, al telèfon 971 83 56 24

Artà, 3 de juny de 2005