INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 31/05/05
 

27/05/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 31 de maig de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de sessions anteriors.

2. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions economicoadministratives que han de regir el concurs en procediment obert per a l’adjudicació de l’explotació del bar cafeteria del Teatre Municipal.

3. Aprovació, si s’escau, de la moció per expressar la solidaritat amb els activistes de Greenpeace processats pels fets ocorreguts el 14 de març de 2003.

4. Aprovació, si s’escau, de la renovació del compte corrent de crèdit.

5. Aprovació, si s’escau, del compte general de 2004.

6. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions economicoadministratives per contractar, mitjançant procediment obert, el servei de recollida domiciliària de fems, el seu transport a l’estació de transferències, les deixalles no considerades pròpiament com a fems, del municipi d’Artà i dels diferents nuclis de població, i la neteja viària del terme municipal d’Artà.

7. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança reguladora de la construcció en els nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol, Betlem i San Pedro (Artà).

8. Aprovació, si s’escau, de la moció en relació al Parc eòlic Artà

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UIA d’adhesió a la Carta de Vitòria.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’abril i maig de 2005.

11. Precs i preguntes.El batle,

Artà, 27 de maig de 2005