INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 26/04/05
 

22/04/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 26 d’abril de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de dia 22 de febrer de 2005.

2. Aprovació, si s’escau, del Reglament de normes i règim intern de la Residència de Persones Majors i estructura organitzativa per a l’any 2005.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta del conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears perquè es puguin impartir els cursos d’ESPA a l’IES Llorenç Garcíes i Font en el pròxim curs acadèmic 2005/06.

4. Aprovació, si s’escau, de la Normativa del fòrum de participació ciutadana de la Colònia de Sant Pere.

5. Aprovació, si s’escau, del Pacte d’agermanament entre Hinojosa del Valle i Artà.

6. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’immoble situat al carrer de les Roques, núm. 26, propietat de l’Ajuntament d’Artà per procediment obert i mitjançant subhasta.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la nova nomenclatura dels carrers del terme municipal d’Artà.

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni entre Miquel Barceló Artigues, l’Ajuntament d’Artà i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió dels Fons Miquel Barceló-Artà.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de març i abril de 2005.

10. Precs i preguntes.El batle,

Artà, 22 d’abril de 2005