INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban per contactar un/a auxiliar administratiu
 

22/03/2005

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a treballador/a per realitzar tasques d’auxiliar administratiu a l’Àrea Socioeducativa, per un període de 6 mesos.

REQUISITS:
• Estar inscrit/a com a demandant de feina.
• Tenir reconegut, com a mínim, un 33 % de minusvalidesa.
• Tenir capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina que es convoca.
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol de graduat escolar, de Formació Professional de primer grau o equivalent.
• Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).

ES VALORARÀ:
• Experiència laboral com a auxiliar administratiu o similar.
• Formació específica relacionada amb les tasques a realitzar.
• FP II Administratiu o equivalent.
• Coneixements d’informàtica (tractament de textos, fulls de càlcul i bases de dades).

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• De dia 22 de març a dia 6 d’abril de 2005, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rebi els pugui confrontar.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar que posseeixen el nivell B de la JAC o equivalent) tendrà lloc dijous dia 7 d’abril, a les 9.30 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements d’informàtica es farà divendres dia 8 d’abril, a les 9.30 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova d’informàtica.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 22 de març de 2005