INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 29/03/05
 

28/03/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de març de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2005.

2. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions particulars economicoadmistatives que ha de regir la venda del solar del sector 21, illeta A, del Pla Parcial del polígon 3, parcel•la 209 de la Colònia de Sant Pere, per procediment obert i mitjançant concurs.

3. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions particulars economicoadmistatives que ha de regir la venda del solar A-11 del polígon industrial Els Pujols, per procediment obert i mitjançant concurs.

4. Aprovació, si s’escau, de l’anul•lació de l’acord de Ple de dia 29 d’abril de 2004, referent a l’aprovació de la paga addicional 2004.

5. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació del llegat efectuat per Josefa Bordoy Blanes.

6. Aprovació, si s’escau, del projecte de reforma integral de l’edifici de Ses Escoles.

7. Aprovació, si s’escau, del Reglament de normes i règim intern de la Residència de Persones Majors i estructura organitzativa per a l’any 2005.

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la nova nomenclatura dels carrers del terme municipal d’Artà.

9. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la composició del Consell Editorial Municipal. Designació dels representants dels grups polítics.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer i març de 2005.

11. Precs i preguntes.El batle,

Artà, 23 de març de 2005