INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban per contractar un/a treballador/a social
 

15/03/2005

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, durant 6 mesos, a jornada sencera, un/a treballador/a social per als Serveis Socials del municipi.

Requisits:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Diplomatura en Treball Social.
- Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC).
- Superar la prova de coneixements específics.
- Carnet de conduir B-1.
- Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:
- Experiència en lloc de feina igual.
- Formació específica.
- Prova de coneixements específics.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
De dia 15 de març de 2005 a dia 30 de març de 2005, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

ENTREVISTA PERSONAL I PROVA DE CATALÀ:
- La prova de nivell de coneixements de la llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixements) tendrà lloc dijous dia 31 de març, a les 9.30 h, a la Bibliteca Municipal de Na Batlessa.
- La prova de coneixements específics es farà dia 4 d’abril, a les 9.30 h, a la Bibliteca Municipal de Na Batlessa.
- L’entrevista personal es farà dia 4 d’abril a l’edifici municipal de la plaça del Pes.Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 15 de març de 2005