INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban per contractar un/a auxiliar de clínica
 

15/03/2005

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a auxiliar de clínica per treballar a la Residència i/o al Centre de Dia municipals, per un període de sis mesos.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol d’auxiliar de clínica.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B1.

Es valorarà:
• Experiència en un lloc de feina igual o/i similar.
• Formació específica.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 15 de març al 30 de març de 2005, a les oficines de l’Ajuntament.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALÀ I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dijous dia 31 de març, a les 9.30 hores, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements específics es farà divendres dia 1 d’abril, a les 11.30 hores, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova de coneixements específics. En aquesta entrevista s’hauran d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 15 de març de 2005