INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 22/02/05
 

18/02/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 22 de febrer de 2005, a les 20 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de dia 30 de novembre de 2004.

2. Aprovació, si s’escau, del conveni entre els Serveis Ferroviaris de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà per a la cessió de l’edifici de l’antiga estació i dels voltants.

3. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà per a la cooperació en matèria d’informació turística.

4. Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’entitat Porto Sa Coloni, SA i l’Ajuntament d’Artà referent a la illeta 35869 del Molí d’en Regalat de la urbanització Monferrutx.

5. Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’Ajuntament d’Artà i Mateu Llodrà Sansaloni, Rosa Llodrà Sansaloni i Tomàs Orell Serra referent al sector 2 de les Normes subsidiàries.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener i febrer de 2005.

7. Precs i preguntes.El batle,

Artà, 18 de febrer de 2005