INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 25/01/05
 

21/01/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 de gener de 2005, a les 20 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de dia 21 de setembre i de 26 d’octubre de 2004.2. Aprovació, si s’escau, de l’ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics amb accés directe des de la via pública.3. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions particulars economicoadministratives que ha de regir la venda d’un immoble propietat de l’Ajuntament d’Artà per procediment obert i mitjançant subhasta.4. Aprovació, si s’escau, de la cessió de la titularitat de carreteres entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà.5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2004 i gener de 2005.6. Precs i preguntes.El batle,Artà, 21 de gener de 2005