INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 ANUNCI: ordenances fiscals 2005
 

23/12/2004

Secretaria

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA Finalitzat

el termini d’exposició pública per a la presentació de reclamacions contra

l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de dia 26 d’octubre de

2004, de modificació de les ordenances fiscals, sense que s’hagi formulat cap

reclamació, queda definitivament aprovat l’acord de modificació de les

ordenances fiscals següents, de conformitat amb el que preveu l...Més informació a aquí.