INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban: contractar a un/a treballador/a per realitzar tasques de neteja, bugaderia i cuina a la Residència de Persones Majors
 

21/12/2004

Batlia

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar a un/a treballador/a per realitzar tasques de neteja, bugaderia i cuina a la Residència de Persones Majors.

REQUISITS:
• Estar inscrit/a com a demandant de feina.
• Tenir reconegut com a mínim un 33 % de minusvalidesa.
• Capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina convocat.
• Complir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis.
• Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).

ES VALORARÀ:
• Experiència en tasques de neteja, bugaderia i cuina.
• Formació específica relacionada amb les tasques a realitzar.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• De dia 21 de desembre a dia 4 de gener de 2005, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o còpia dels mateixos si es porten els originals perquè el funcionari que els rebi els pugui confrontar.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar que posseeixen el nivell A de la JAC) tendrà lloc dimecres dia 5 de gener, a les 9 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements específics es farà dimecres dia 7 de gener, a les 11 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà dimarts dia 11 de gener a les 17 h.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.