INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban: contractació per 1 any a jornada sencera d’un/a educador/a pel Programa de treball socioeducatiu en medi obert
 

21/12/2004

Batlia

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té prevista la contractació per 1 any a jornada sencera d’un/a educador/a pel Programa de treball socioeducatiu en medi obert.

REQUISITS:
-Complir els requisits legals per treballar a l’administració pública.
-Diplomatura en Educació Social.
-Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC).
-Carnet de conduir B-1.
-Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:
-Experiència en lloc de feina igual.
-Formació específica.
-Prova de coneixements específics.

ENTREGA D’INSTÀNCIES I CURRÍCULUM:
-Del dia 21 de desembre de 2004 al 7 de gener de 2005, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o còpia dels mateixos si es porten els originals perquè el funcionari que els rebi els pugui confrontar.

ENTREVISTA PERSONAL I PROVA DE CATALÀ:
-La prova de nivell de coneixement de la llengua catalana (pels que no puguin acreditar aquest coneixement) tendrà lloc el dimecres dia 12 de gener a les 9:30 h a Na Batlessa.
-Prova de coneixements específics: dia 14 de gener a les 9:30 h a Na Batlessa.
-Entrevista personal: dia 14 de gener a Na Batlessa a partir de les 17 h.


Per a més informació cridau al telf. 971 83 56 24