INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Exitosa diada a Betlem
 Es varen cloure els cursos d'adults d'enguany

31/05/2002

batlia

Diumenge, 9 de juny, es va celebrar, a la finca municipal de Betlem, la Festa de Fi dels Cursos d'Adults 2001-2002 que programa l'Àrea Socioeducativa de l'Ajuntament. A peu, amb autobús o amb cotxe particular, artanencs i coloniers acudiren a una diada on va regnar el bon temps i la companyonia. Amb el so de les xeremies els adults esperaren pacientment que el cuiner Jordi Jaume, Pistola, acabàs d'arrodonir una paella que va ser tan bona com per xupar-se'n els dits.

Abans de donar el sus a la paella, el batle va recordar, que enguany hi ha hagut molta de participació en aquests cursos, a la crida dels quals han acudit, sobretot, les dones. El batle va encoratjar a tots els implicats (alumnes, mestres i organtizadors) a continuar amb la tasca que ja fa anys encetaren.

La paella, gustosíssima, va ser acompanyada per via, aigua, gelat i ensaïmada.

ELS CURSOS

Enguany s'han formalitzat 638 matrícules (527 de dones i 111 de homes), una dada molt significativa ja que representa gairebé un deu per cent de la població artanenca i un augment considerable envers el curs passat en què hi hagué 533 matrícules. En l'àrea acadèmica (alfabetització, graduat escolar, proves lliures FP, auxiliar de clínica i electricitat) s'han comptabilitzat un total de 76 alumnes (21 homes i 55 dones). Aquesta és una àrea en clara progressió perquè l'any passat s'hi matricularen cinquanta-set persones. Cal dir que el curs que més acceptació ha tingut és el de proves lliures FP Auxiliar de clínica, amb 21 matrícules.

Quant a nombre de matrícules per cursos de l'Àrea cultural han estat de 86 (60 dones i 26 homes). Aquesta àrea també ha sofert un gran impuls si se compara amb el curs anterior, en què va tenir trenta-tres alumnes. En termes estadístics s'ha de dir que enguany hi ha hagut un 287 per cent més de matrícules que el curs passat en aquesta mateixa àrea.

En l'Àrea Ocupacional (treball familiar, monitor de temps lliure, prevenció de riscos laborals, informàtica bàsica i alemany turístic) han estat 87 els alumnes matriculats (23 homes i 64 dones). Cal fer esment al curs de monitor de temps lliure que, amb 23 matrícules, ha estat el més nombrós i que ha donat resposta a una demanda molt forta de la societat, sobretot dels joves artanencs que volen treballar amb infants. De fet, en l'estiu viu que programa l'Ajuntament d'Artà es valorarà el títol de monitor que es pot aconseguir amb aquest curs.

De les 638 matrícules d'aquest curs, 389 (un 60,97%) correspon als cursos de l'Àrea d'Oci i Temps Lliure. 348 dones i 41 homes han participat en algun dels onze cursos que s'han programat. El curs més concorregut ha estat un que s'impartia per primera vegada, el de l'Escola de Pares, amb un total de 68 alumnes-pares. La Gimnàstica de Manteniment (57 alumnes), punt mallorquí (53 matrícules) i Llatra (42) també han comptat amb molta d'assistència.

Tot plegat, presenta un balanç ben positiu respecte a l'oferta i la participació de cursos anteriors.