INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple 30/11/04
 

26/11/2004

SecretariaUs convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 30 de novembre de 2004, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de dia 21 de setembre de 2004.
2. Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig de la violència de gènere.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixes de drets reconeguts a 26 d’octubre de 2004.
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit núm. 3/2004 dins el pressupost vigent mitjançant anul•lacions o baixes de crèdit de partides que es consideren reductibles.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció relativa a l’inici d’un procés de participació ciutadana en la redacció dels pressuposts municipals de la Colònia de Sant Pere.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EU/EV, per ajustar la revisió de les Normes subsidiàries d’Artà al PORN de la península de Llevant.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EU/EV, per instar la DG de Patrimoni del CIM a elaborar un informe sobre l’edifici de Ca Ses Monges abans que sigui esbucat, sobre els edificis de la primera línia del passeig marítim de la Colònia de Sant Pere i, en general, sobre el conjunt d’aquest nucli.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EU/EV, per protegir la illeta del Molí d’en Regalat.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UIA, relativa al rebuig al greuge comparatiu que ha patit Artà en les ajudes a la desestacionalitat turística de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

10. Informació sobre les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’octubre i novembre de 2004.

11. Precs i preguntes.


El batle,

Artà, 26 de novembre de 2004