INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 BAN 26/11/04
 

26/11/2004

Secretaria


RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar una persona per a tasques de neteja i manteniment de les diferents dependències municipals.

REQUISITS:
• Complir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis.
• Disponibilitat horària.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B1.

ES VALORARÀ:
• Experiència en lloc de feina igual o/i similar que es pugui acreditar.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 26 de novembre al 9 de desembre de 2004, a les oficines de l’Ajuntament.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALÀ I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc divendres dia 10 de desembre, a les 9.30 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements específics es farà dilluns dia 13 de desembre, a les 9.30 h, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova de nivell de coneixements específics. En aquesta entrevista s’hauran d’acreditar els requisits i els mèrits, presentant els documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.


Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 26 de novembre de 2004