INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 BAN contractació auxiliars de clínica
 

02/11/2004

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar dos/dues auxiliars de clínica per treballar a la Residència i al Centre de Dia municipals. El primer contracte serà d’un any a temps complet i el segon, també d’un any però a mitja jornada. A més, amb les persones candidates no seleccionades es crearà una borsa, per ordre de puntuació, per cobrir les substitucions necessàries als centres esmentats.

Requisits:
• Complir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol d’auxiliar de clínica.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B1.

Es valorarà:
• Experiència en lloc de feina igual o/i similar.
• Formació específica.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 2 de novembre al 16 de novembre de 2004, a les oficines de l’Ajuntament.

PROVA DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALÀ I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimecres dia 17 de novembre, a les 9.30 hores, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements específics es farà dimecres dia 17 de novembre, a les 11.30 hores, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova de coneixements específics. En aquesta entrevista s’hauran d’acreditar els requisits i els mèrits, presentant els documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 2 de novembre de 2004