INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

13/07/2004

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 15 de juliol de 2004, a les 18.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Creació de les comissions informatives.

3. Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col•legiats i les institucions en què ha de ser representada.

4. Dedicació i retribucions del batle.

5. Dedicació i retribucions dels regidors.

6. Decicions adoptades per la Batlia sobre:
- nomenament de tinents de batle
- composició de la Junta de Govern Local
- delegacions dels regidors

8. Nomenament de tresorer titular i suplent.El batle,


Artà, 12 de juliol de 2004