INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 PLE 27.05.04
 

24/05/2004

Secretaria


Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 27 de maig de 2004, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 25 de març i 5 d’abril de 2004.
2. Aprovació, si s’escau, de la moció sobre la creació d’un consell de l’audiovisual.
3. Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’elaboració d’un estàndard general per als doblatges.
4. Aprovació, si s’escau, del conveni urbanístic dels terrenys de la illeta del Molí d’en Regalat.
5. Aprovació, si s’escau, de les gratificacions del personal corresponents al mes d’abril de 2004.
6. Aprovació, si s’escau, de la renovació del compte de tresoreria.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UM referent a la compensació de deutes entre creditors i l’Ajuntament d’Artà.
8. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 17 de maig de 2004, referent a l’aprovació de l’addenda al conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per a l’ampliació de tres aules i un gimnàs al CP Na Caragol.
9. Informació sobre les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’abril i maig de 2004.
10. Precs i preguntes.

La batlessa,


Artà, 24 de maig de 2004