INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 PLE ORDINARI 29/04/04
 

27/04/2004

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 29 d’abril de 2004, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 26 de febrer i 11 de març de 2004.
2. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud al Consell de Mallorca de l’informe previ a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NS en allò que es refereix a la zona 26-02.
3. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud al Consell de Mallorca de l’informe previ a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NS en allò que es refereix al Sector 4.
4. Aprovació, si s’escau, del projecte de reforma integral del canvi de coberta de l’edifici de l’Ajuntament.
5. Aprovació, si s’escau, del projecte de reforma integral del canvi de coberta i addició de forjat a l’edifici de Ses Escoles d’Artà.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixes de drets reconeguts a 1 de gener 2003.
7. Aprovació, si s’escau, de la paga addicional 2004.
8. Aprovació, si s’escau, de les gratificacions del personal, corresponents als mesos de febrer i març de 2004.
9. Aprovació, si s'escau, de la moció per la immediata posada en servei del tren Manacor-Palma.
10. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la proposició no de Llei del Parlament pel subministrament elèctric a la zona d’Artà i de Capdepera.
11. Aprovació, si s’escau, del Reglament del servei de les biblioteques municipals d’Artà.
12. Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig a les actuacions dutes a terme per la Junta Avaluadora de Català relatives a les proves de gener i juny de 2004.
13. Informació sobre les resolucions de Batlia corresponents als mesos de març i abril de 2004.
14. Precs i preguntes.

La batlessa,


Artà, 26 d’abril de 2004