INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 PLE ORDINARI DIJOUS 25/03/04
 

24/03/2004

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 25 de març de 2004, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
2. Expedient núm. 1/1999 de disciplina urbanística, obres sense llicència: proposta de demolició
3. Expedient núm. 12/2001 de disciplina urbanística, obres sense llicència: proposta de demolició.
4. Expedient núm. 20/2001 de disciplina urbanística, obres sense llicència: proposta de demolició.
5. Expedient núm. 23/2003 de disciplina urbanística, obres sense llicència: proposta de demolició.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de batlia de la imposició de la sanció a Maria del Carmen Dolç Romero (bar s’Esquit).
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de batlia de la imposició de la sanció a Isabel Bastidas Daura (bar Parisien).
8. Informació sobre les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer i de març de 2004.
9. Precs i preguntes.


La batlessa,


Artà, 22 de març de 2004