INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 PLE ORDINARI DIJOUS 26/02/04
 

24/02/2004

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 26 de febrer de 2004, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 27 de novembre i 23 de desembre de 2003.
2. Aprovació, si s’escau, de les gratificacions del personal, corresponents als mesos de novembre i desembre de 2003 i als mesos de gener i febrer de 2004.

3. Aprovació, si s’escau, de la moció per promoure la realització d’un projecte educatiu de ciutat a Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig de la població a les polítiques del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears en matèria urbanística i de carreteres.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció per manifestar la voluntat que el sector 5 de la Colònia continuï amb la classificació que té al PORN.

5. Expedient núm. 20/2003 de disciplina urbanística, obres sense llicència: proposta de demolició.

6. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud a la Demarcació de Costes d’un estudi per regenerar la platgeta de la Colònia de Sant Pere.

7. Aprovació, si s’escau, de l’informe sobre la documentació que integra el Pla Territorial de Mallorca (PTM).

8. Aprovació, si s’escau, de la moció per manifestar la voluntat de subsanar les deficiències de la ponència tècnica de valors cadastrals.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EU-EV, relativa a l’ús i difusió de programari lliure a l’Ajuntament d’Artà i als centres educatius del municipi.

10. Aprovació, si s’escau, del projecte de reforma integral del canvi de coberta de l’edifici de l’Ajuntament.

11. Aprovació, si s’escau, del projecte de reforma integral del canvi de coberta i addició de forjat a l’edifici de Ses Escoles d’Artà.
12. Informació sobre les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener i febrer de 2004.
13. Precs i preguntes


La batlessa,


Artà, 23 de febrer de 2004