INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Actuació conjunta amb mesures urgents de conservació, inventari i valorització de la pinacoteca municipal per part de l’Ajuntament d’Artà i el Museu Regional d’Artà
 Amb finançament del Pla de Competitivitat Turística ‘Artà Sorprèn’.\r\nAl Museu encara es pot visitar la primera exposició parcial de la col·lecció\r\n

31/08/2012

Museu

Durant aquest mes d’agost, l’Ajuntament d’Artà, a través de les regidories de Cultura i Patrimoni i de Promoció Econòmica, i del Museu Regional d’Artà, ha impulsat la restauració de la seva col•lecció municipal d’art. La principal finalitat d’aquestes actuacions és la de fer que aquesta col•lecció perduri en el temps i el públic pugui gaudir-la.Tal i com es pot veure explicat en el Museu Regional d’Artà, en el qual actualment encara estan exposades algunes de les obres de la col•lecció -aquelles que estan en millor estat de conservació-, l’abandonament de la pinacoteca municipal al llarg de les dècades ha causat danys irreversibles a algunes de les obres que la formen.Durant aquest mes d’agost però, les restauradores Margalida Massanet i Anahí Meyer, estan posant remei a aquesta problemàtica intervenint d’urgència sobre les obres, a les instal•lacions del Museu Regional d’Artà.Les principals intervencions que estan fent són neteges mecàniques superficials (s’està eliminant la brutícia general de les obres), fixacions de policromia, desinsectacions (s’estan eliminant atacs de fongs i xilòfags), consolidacions de suports (s’estan reparant forats i estrips), substitució de bastidors en mal estat o aplanament de les obres que presenten deformacions.El personal del Museu, paral•lelament a les feines de restauració, s’encarrega de fer l’inventari de la col•lecció, i el correcte embalatge i emmagatzematge de les obres.Totes aquestes tasques representen només la primera passa per a conservar-les. Tal i com expliquen les restauradores i els conservadors del Museu, un cop aquestes intervencions d’urgència s’hagin fet les obres quedaran estabilitzades, però s’haurà de seguir fent un manteniment periòdic d’aquestes perquè no tornin caure en l’abandonament. De cara al futur es plantejarà fer intervencions de conservació-restauració completes en determinades obres que destaquen dins de la col•lecció pel seu valor històrico-artístic. Les actuacions dutes a terme aquest mes han suposat una inversió de 3.950 euros, provinent del Pla de Competitivitat Turística ‘Artà Sorprèn’, finançat a parts iguals entre Turespaña, la Conselleria de Turisme i l’Ajuntament d’Artà.La col•lecció municipal d’art de l’Ajuntament d’Artà s’inicià amb la donació que va fer Francesc Sureda i Blanes l’any 1949. Entre les obres que aquest erudit lliurà a l’Ajuntament, s’hi troben quadres d’artistes modernistes tan importants com Montenegro, Gelabert o Blanes i Viale, o del paisatgista O’Neill. Des d’aquesta donació i fins avui dia, la col•lecció s’ha anat ampliant, sent les obres del catedràtic de dibuix de la Universitat de València Francisco Val unes de les darreres incorporacions.