INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 A punt la nova ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció animal a l’entorn humà
 

18/07/2012

Regidoria de Medi Ambient

Redactada amb participació ciutadana i enllestida per a ser discutida al Ple ordinari d'aquest mes de juliol

La nova proposta d'ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció animal a l’entorn humà passa al procés d'aprovació municipal

Hi participaren manescals del poble, policia local, guarda rural, una trentena d'interessats i regidors de l'equip de govern i de l'oposició

\tDesprés de quatre reunions públiques i obertes, la nova proposta d'”Ordenança Municipal Reguladora de convivència, defensa i protecció animal a l'entorn humà” ha estat lliurada per Guillem Caldentey, 1er. Tinent de Batle i regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana, per a la seva discussió i si s'escau aprovació en Comissió Informativa i posteriorment pel Ple de l'Ajuntament d'Artà. El text es basa essencialment en la proposta d'ordenança de la FELIB i també s’ha considerat altres ordenances com les de Sóller o Esporles, entre d'altres.

\tL’originalitat de la proposta radica en el fet que totes les persones interessades han pogut dir la seva a l'hora de redactar aquesta normativa, que a més ha comptat amb l'assessorament de manescals del municipi, policia local i garriguer municipal, arribant a consensuar tot l'articulat.

\tCas de ser finalment aprovada, entre els avanços que ha suposat la nova ordenança respecte a l'anterior, és remarcable la possibilitat que, a criteri dels propietaris de negocis d'hosteleria, els animals de companyia, especialment els cans, puguin accedir als establiments, facilitant així acollir-se al segell “pet friendly”, que senyala els establiments turístics que accepten l'entrada amb mascotes. Igualment, fora de temporada de banys (mesos del juny al setembre), els cans podran accedir a les platges del municipi -fins ara, hi tenien restringit l'accés tot l'any -al menys, teòricament. També obre la possibilitat de participació com a voluntariat a associacions de protecció dels animals, en campanyes informatives i pedagògiques, campanyes d'esterilització i vacunacions, etc.

\tQueda pendent la demanda expressada a les reunions d'establir zones de passeig i esbarjo amb cans no perillosos sense fermar, a lloure. L'ordenança proposta obre aquesta possibilitat, i els participants a les reunions van apuntar com a llocs idonis la zona verda del polígon industrial i altra situada al costat de l'edifici de les Escoles Velles; però encara està pendent d'una valoració de la inversió necessària i de la disponibilitat econòmica i voluntat del consistori.

\tA la conclusió del procés de redacció, Guillem Caldentey (Iverds) va agrair la participació a tos els assistents així com també dels especialistes i professionals relacionats directament amb la matèria: manescals, policia, garriguer i regidors del govern i l'oposició. Segons Caldentey, “és la primera vegada que es redacta una ordenança amb participació directa dels interessats i que es té en compte els propietaris d'animals de companyia, especialment cans, no només com a un problema, sinó com a un fenomen enriquidor que cada dia és més present entre la ciutadania. Pensam que, a més de recuperar els pressuposts participatius, els processos de participació ciutadana s'han d'estendre a tota la gestió municipal.”Aspectes destacables d'aquesta nova ordenança:

●\tDes del preàmbul, es subratlla la responsabilitat dels propietaris dels animals, tant pel que fa al seu benestar i respecte pels drets, com pel que fa al respecte dels drets de les persones que no són propietàries d'animals.

●\tEn tant que Ordenança de benestar animal i convivència en l'entorn urbà, aquesta Norma afecta no només els animals de companyia i les persones que en són propietàries, sinó també els domèstics (p. ex., els cavalls), els salvatges, els salvatges en captivitat, i els exòtics.

●\tEs regulen els mínims bàsics de la tinença d'animals tenint en compte el seu benestar, com ara pel que fa a la higiene i salubritat dels habitacles, dimensions mínimes dels mateixos, mesures mínimes obligatòries d'identificació i salut, etc. Suposaran faltes molt greus l’esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques que produeixen lesions a l’animal i el sacrifici d’animals sense control facultatiu veterinari o en contra del que estableix aquesta ordenança, així com, davant una intervenció quirúrgica, no disposar d’un entorn adequat (quiròfan) i no utilitzar material esterilitzat.

●\tS'estableix clarament l'obligació de dur els cans fermats a la via pública.

●\tS’estableix l’obligació d’esterilitzar els moixos que tenguin accés a la via i espais públics, amb l’objectiu de mantenir controlada la població i malalties.

●\tA les platges (s’entén per “platja”: arenal), es permet la presència dels animals de companyia, del mes d'octubre al mes de maig (ambdós inclosos). La infracció d’aquesta norma comportarà una sanció mínima de 140 euros.

●\tLa sanció mínima per no eliminar les defecacions dels cans de la via pública serà de 70 euros.

●\tLa sanció mínima per la possessió d’un ca potencialment perillós sense registrar al Registre d’animals potencialment perillosos -infracció greu- serà de 300 euros.

●\tL’abandonament d’un animal -infracció greu- suposarà una sanció mínima de 500 euros; l’abandonament reiterat, suposarà una sanció mínima de 1.500 eurosProposta d'ordenança