INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'IBANAT trasllada els muls i cavalls que mantenen netes les faixes tallafocs des de Betlem-Camí del Caló-Carenat de Sa Tudosa, a Sa Duaia-Sa Cova
 L'Ajuntament hi col·labora aportant l'aigua pels animals, i agraeix especialment a l'IBANAT la continuïtat de la mesura antiincendis en un any tan sec com l'actual\r\n

11/04/2012

Regidoria de Medi Ambient

Finalment, els ases, muls i cavalls que la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient va enviar cap a cases a Osca (on radica l'empresa concessionària del servei) la passada tardor, han tornat a passar l'hivern i fins a dia d'avui, per la nostra contrada (Diario de Mallorca, 27 d'octubre). Els darrers mesos, han continuat amb la seva tasca de manteniment de les feixes tallafocs, dirigits pel responsable ramader Omero Carrasco que fa rotar els animals a través de les faixes fent petits tancats limitats amb un pastor elèctric. També es fa una repassada manual posterior per part de les brigades de l'IBANAT. El que bàsicament es controla d'aquesta manera amb una baixa densitat és el càrritx, planta dominant en aquestes zones. Aquesta planta suposa un gran risc en cas d'incendi pel fet que forma una capa continua vegetal per terra, que a més a l'estiu es seca i es torna molt inflamable.

Fins fa dues setmanes, les feines s'han concentrat per la zona de Betlem, camí d'Es Caló i carena de Sa Tudosa. Les faixes de la badia d'Alcúdia envolten la urbanització de Betlem i després continuen cap a Es Caló, fent un tallafoc paral·lel al camí. Bàsicament es tracta de protegir tant les persones de Betlem com aquelles que es poguessin trobar prop de la mar en cas que es produís un incendi a la zona. La faixa que des d'es Caló puja cap al puig de Sa Tudosa enllaça després amb altres tallafocs a l'interior del Parc natural, tenint com a objectiu crear discontinuïtats en la vegetació per frenar possibles incendis. Actualment, els animals a la zona de Sa Duaia, amb l'objectiu de mantenir una faixa auxiliar de 13,5 ha.

Aquestes tasques de manteniment formen part del "Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de la Península de Llevant Nord" sota la direcció de Yacob Galán Ferragut (IBANAT), i són de gran importància davant de la problemàtica dels incendis, tant com les actuacions puntuals contra el foc quan hi ha un incendi. De fet, l'incendi prop de la mateixa urbanització de Betlem que va tenir lloc el passat mes de juny, podria haver estat molt pitjor i més extens, si no hagués existit una faixa com aquesta.