INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Relació de factures d’acord amb el RDL 4/2012
 Extracte de la relació de factures anteriors a 1 de gener de 2012 d'acord amb els requisits de l'article 3 del RDL 4/2012.

30/03/2012

Intervenció

La informació completa es pot consultar a les dependències de l'Ajuntament (departament d'intervenció). -Document-Els contractistes que no constin a la relació poden sol·licitar un certificat individual al Registre General d'aquest Ajuntament mitjançant el model aprovat pel Ministeri d'Hisenda. -Model del BOE-