INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'Ajuntament instal·la quatre Minideixalleries a Artà i la Colònia de Sant Pere per a facilitar la recollida selectiva de residus domèstics com ara bateries, bombetes, cartutxos d'impressora, Cds i DVDs i petits aparells electrònics
 Es tracta d'uns contenidors únics hores d'ara a les Illes Balears i que s'han pogut instal·lar gratuïtament gràcies a un conveni de col·laboració amb l'empresa catalana Blipvert

09/03/2012

Regidoria de Medi Ambient

L'Ajuntament d'Artà, gràcies a aquest conveni, ha pogut impulsar una nova mesura per a incrementar el reciclatge dels residus per part dels seus ciutadans. S'han instal·lat quatre contenidors coneguts com “Minideixalleries” en diferents punts dels nuclis urbans d'Artà (3) i la Colònia de Sant Pere (1), en els quals hom hi pot dipositar còmodament residus que fins ara era difícil saber a on es podien dur per al seu adequat tractament. Es tracta dels residus: bateries, petits aparells electrònics (carregadors de telèfons mòbils, p. ex.), Cds i DVDs, bombetes al·lògenes i de baix consum, així com cartutxos d'impressorLa ubicació d'aquestes Minideixalleries s'ha determinat sota criteris d'accessibilitat, afluència de persones, i visibilitat.L'Ajuntament d'Artà ha pogut impulsar aquest nou servei de recollida selectiva de fraccions especials de residus de manera gratuïta; a canvi d'aquest servei – que inclou el manteniment dels contenidors i el buidatge dels residus -, l'empresa Blipvert disposarà de superfícies en diferents indrets per a l'exposició de publicitat, amb exempció del pagament de la corresponent taxa.L’Ajuntament a més disposa d’un servei en línia a través de la pàgina web de Blipvert on podrà consultar els kgs de residus recollits a la seva població.Ver Mini Deixalleries Artà en un mapa más grande