INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Fraccionament de pagament de rebuts
 

15/01/2012

Regidoria d'hisenda

L’Ajuntament d’Artà posa en marxa la possibilitat de fraccionar els següents tributs: la taxa reguladora per recollida, transferència, transport i tractament de residus sòlids urbans (fems) i de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI Urbana).Us informa que el termini màxim per demanar el fraccionament d’aquests tributs finalitzarà el proper 14 de febrer. Per fer la sol•licitud de fraccionament s’ha de presentar una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Si voleu més informació adreceu-vos a l’OAC.