INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 El batle d’Artà es reuní dilluns amb el president del Govern balear, José Ramón Bauzá
 Parlaren de temes de l’actualitat municipal \r\n

21/01/2012

Batlia

El passat dilluns 30 de gener el batle d’Artà, Jaume Alzamora, i el president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, es reuniren al Consolat de la Mar. Un cop fetes les presentacions de rigor, el president va manifestar al batle que aquesta trobada responia a l’interès de mantenir reunions amb tots els batles de les illes per conèixer els problemes que tenen els ajuntaments i per posar-se a la seva disposició i intentar ajudar-los.Dins d’aquest context, el batle li plantejà una sèrie de temes que, actualment, són de transcendental importància per a l’Ajuntament d’Artà i que consensuaren totes les forces polítiques de la corporació a les passades comissions informatives de 25 de gener.En primer lloc, es tractà el tema de la sentència que obliga l’Ajuntament a pagar una indemnització pels terrenys on s’ubica actualment el Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere. El batle explicà que, per poder fer efectiu el manament judicial, s’hauran d’incorporar aquests més de dos milions d’euros en els pressupostos de 2012 i li plantejà una sèrie de qüestions per fer viable el pagament de la indemnització, propostes que el president es mostrà disposat a estudiar.En segon lloc, el batle li manifestà el malestar de la corporació pel gran deute que el Govern de les Illes Balears té amb la institució municipal, que s’apuja a més d’1 milió d’euros i entre els quals hi ha conceptes de 2008. Per fer-ho palès, el representant municipal li entregà un llistat amb tot el deute pendent de cobrar, perquè es faci efectiu al més aviat possible, i va fer especial incidència en l’acompliment de les obligacions que el Govern té respecte de la subvenció per les places dependents de la Residència i del Centre de Dia. Sobre aquest tema, el president també manifestà que s’ho miraria.En tercer lloc, es tractà el tema de la possible modificació de la Llei 4/2008, concretament de l’article 7, que fa referència a la cessió de terrenys en la recepció d’urbanitzacions. Tothom sap que a Artà hi ha tres urbanitzacions que l’Ajuntament encara no ha rebut (s’Estanyol, Sant Pere i Betlem), les dotacions de serveis de les quals estan pendents. Segons aquesta Llei, en la cessió de terrenys, els propietaris han d’abonar a l’Ajuntament un 15 % de l’aprofitament mitjà, la qual cosa suposa que l’import a pagar sigui molt elevat i impossibilita la dotació de serveis d’aquestes urbanitzacions. Davant això, el batle demanà que s’estudiï la possibilitat de modificar aquesta llei per reduir o eliminar el percentatge que han de pagar els propietaris en aquestes urbanitzacions, a la qual cosa el president també es mostrà favorable.En quart lloc, es tocà el tema que més controvèrsia i diferències suscità entre els dos interlocutors. El batle es mostrà preocupat pels efectes que pot tenir la modificació de la Llei de la funció pública en la preservació de la llengua pròpia de les Illes Balears. A més, el batle defensà que, si el castellà és un requisit per accedir a la funció pública, a la nostra comunitat també ho hauria de ser la llengua catalana, com a llengua cooficial que és. Manifestà, també, que no cal crear un problema allà on no existeix i aprofità l’avinentesa per entregar-li la moció i l’al•legació que l’Ajuntament va aprovar per Ple. Quant a aquest tema, el president manifestà allò que ja ha dit públicament: que és un compromís electoral i que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que obliga a fer aquesta modificació. Evidentment, sobre aquest tema no hi hagué ni acord ni sintonia.Seguidament, es tractà el tema de la finalització de les obres del tren de Manacor a Artà, una de les qüestions que més preocupen Artà i l’Ajuntament. El batle expressà la seva inquietud i la necessitat de no deixar la infraestructura tal com està en aquests moments i aprofità l’ocasió per entregar-li la moció que el Ple va aprovar per unanimitat. Per la seva banda, el president es mostrà disposat a continuar amb el projecte iniciat i digué que el problema és que Madrid no dóna prioritat a aquestes obres, de manera que s’ha de lluitar per aconseguir-ho. El batle li demanà que faci l’impossible per aconseguir el finançament d’aquesta obra i que aquesta qüestió també sigui prioritària per al Govern balear, i que, si és així, tendran tot el suport de l’Ajuntament d’Artà.A continuació, el batle li entregà una còpia de la moció, també aprovada unànimement pel Ple, amb què es manifesta el desig del consistori perquè el Govern, quan disposi de doblers finalistes per invertir, pensi en la finca des Canons, a la Colònia de Sant Pere, amb la finalitat d’incorporar-la al parc natural de Llevant. El president rebé el document i es comprometé a traslladar-lo a la conselleria corresponent.Finalment, batle i president parlaren del parc natural de Llevant, ubicat íntegrament en el municipi d’Artà. Sobre aquest tema, el batle li proposà que s’estudiï la possibilitat d’ampliar-lo amb la incorporació de finques privades i de definir-ne els usos, i li demanà que, si n’és el cas, es tenguin en compte l’opinió i el desig de l’Ajuntament, ja que és la institució que està més a prop del Parc. A més, aprofità que parlaven d’aquest tema per demanar-li que, ja que Artà ha protegit històricament el seu territori, la qual cosa suposa un greuge comparatiu en relació amb altres municipis que han estat més desenvolupistes, se li reconegui aquest tret diferencial i que es creï algun tipus de figura que permeti que municipis com Artà puguin rebre una compensació econòmica per aquest motiu. Quant a aquesta proposta, el president Bauzá també es mostrà receptiu.Així doncs, i després de gairebé una hora de reunió, el batle valorà positivament la trobada, per oportuna i necessària i, també, per la bona atenció i disposició que havia mostrat el president Bauzá. De tota manera, també manifestà que ara s’ha d’esperar per veure quins resultats s’obtenen a curt termini després d’aquesta trobada i que, si tot el que el president havia vist amb bons ulls es tradueix en accions, la trobada haurà estat profitosa per al municipi d’Artà.