INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 El Ple de l’Ajuntament d’Artà es compromet amb la llengua catalana
 

01/01/2012

Batlia

El Ple de l’Ajuntament d’Artà, a la sessió que s’ha duit a terme avui dematí, ha aprovat una moció per demanar, entre d’altres coses, que el català segueixi essent un requisit per accedir a la funció pública. Així, amb els vots a favor de l’Equip de Govern i el PSOE i només amb els vots en contra del PP, el Ple ha acordat, entre d’altres punts, continuar considerant imprescindible que el coneixement de català sigui un requisit per accedir a la funció pública a l’Administració autonòmica; demanar al Govern balear que retiri l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb què es pretén eliminar el coneixement de català com a requisit per accedir-hi; demanar que es promoguin mesures per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears; comprometre’s a mantenir el coneixement de català com a requisit per accedir a l’administració municipal, en aplicació del principi d’autonomia local que recull la Constitució; i presentar el contingut de la moció com a al·legacions a l’avantprojecte de llei esmentat.A principis de setmana l’Equip de Govern ja va manifestar que presentaria al•legacions contra l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que pretén aprovar el Govern de José Ramón Bauzá i que suposa un greu atac contra la llengua pròpia de les nostres illes. Ja avançava que s’havia de reaccionar contra aquests canvis que vol introduir l’executiu autonòmic, perquè només es basen en la voluntat política de buidar de contingut el marc normatiu lingüístic que s’ha consensuat al llarg d’aquests darrers trenta anys a les Illes Balears. I, a més, ja apuntava que aquests canvis poden repercutir negativament en la garantia dels drets lingüístics dels ciutadans i, a llarg termini, agreujar la situació social de la llengua catalana.Paral·lelament a l’aprovació de la moció pel Ple, cal remarcar que avui divendres, darrer dia per presentar al·legacions, el Registre de l’Ajuntament s’ha vist desbordat a causa de l’allau d’escrits que els ciutadans han presentat. En total s’han registrat 252 escrits d’al·legacions a títol individual, 210 de les quals s’han presentat avui dematí.