INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà









Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'acció



Enllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

















 L’Ajuntament d’Artà, posarà en marxa un Pla Estratègic d’Actuació Municipal
 Serà per la legislatura 2011-2015 i avui ha estat presentat a la totalitat dels treballadors.

18/11/2011

Batlia

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Artà ha impulsat un Pla Estratègic d’Actuació Municipal en el que traça les línies que regiran la institució a partir d’ara. Es tracta d’un document en el què es proposa una nova estructura organitzativa, amb una concreció dels òrgans de gestió, així com d’una nou plantejament metodològic.

Tot i això, el mateix Pla Estratègic estableix quatre objectius primordials que s’han traçat de cara a aquesta legislatura:

* Aconseguir un poble sostenible (socialment, culturalment, econòmicament, esportivament...).

* Facilitar que els ciutadans valorin positivament la institució municipal.

* Implementar procediments executius clars, tant pels treballadors com pels ciutadans.

* Aconseguir un equip de treball motivat, compromès i cohesionat.

Aquests objectius s’intentaran aconseguir a través d’una nova estructura en base a una àrea interna, que estarà composada de quatre departaments: econòmic, recursos humans, jurídic i d’organització. Aquesta àrea interna serà la que gestionarà totes les qüestions referides a la gestió interna de l’Ajuntament, així com de la seva organització i composició. L’altra àrea, externa, estarà formada per cinc departaments: seguretat, urbanisme i territori, medi ambient i serveis públics, serveis socials i promoció econòmics i social. L’àrea externa serà l’encarregada de tenir i mantenir la relació directa amb els ciutadans.

El Pla Estratègic també suggereix que seran dos els òrgans de gestió a partir d’ara: la comissió política, formada per l’equip de govern i que serà l’instrument articulador de la coherència política i institucional; i la comissió de coordinació executiva, que estarà integrada pel batle i per cinc responsables de l’organització. Les seves funcions seran les de preparar les decisions polítiques que hagi de prendre la comissió política, coordinar les accions sectorials i dissenyar els nous projectes estratègics.

Per acabar, també es proposa un nou plantejament metodològic per implantar les polítiques públiques a l’Ajuntament. Aquestes polítiques tendran com a punt de partida l’acord signat entre els tres partits que conforme l’equip de govern: UIA, CxI i IV. Es proposa un esquema de feina que sigui fàcilment intel•ligible per tots els actors. Aquesta metodologia es concreta en:

1. Planificar: és el què volem fer i com ho executarem. És el plantejament dels objectius, que han de concretar-se en els projectes i les accions efectives i que han d’incorporar els recursos humans i econòmics que s’hi destinaran.

2. Executar i controlar l’execució d’allò que s’ha planificat.

3. Comprovar els resultats; és el l’avaluació del procés i dels objectius assolits.

4. Actuar en vista dels resultats: s’han de reconduir les accions que no s’hagin aconseguit satisfactòriament.

Tot aquest Pla Estratègic haurà d’incloure, necessàriament, el document més important que maneja un ajuntament: el pressupost, que s’adaptarà a les disposicions d’aquest Pla Estratègic.