INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Ajuntament d’Artà rep les obres de Can Solivelles
 

15/11/2011

Batlia

Avui, 30 de novembre de 2011, s’ha duit a terme l’acte de recepció de les obres de Can Solivelles i hi han assistit el Sr. Carles Serra, arquitecte director de les obres; els representants de l’empresa contractista; la Sra. María Ángeles Campos Romero, representant de la Subdirecció General d’Arquitectura del Ministeri de Foment; i el Sr. Jaume Alzamora, batle d’Artà.Pel que fa a l’acte, la Sra. Campos, en representació del Ministeri de Foment, organisme que s’ha fet càrrec de les despeses (685.360,76 euros), ha rebut les obres de Can Solivelles de la mà de l’arquitecte director i de l’empresa contractista. Seguidament, la representant del Ministeri ha lliurat les obres a l’Ajuntament d’Artà, que, en principi, té previst destinar aquest edifici a usos administratius.