INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Projecte de dotació de serveis de s'Estanyol
 

01/11/2011

Urbanisme

PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS A S’ESTANYOL

Projecte realitzat per l’enginyer de camins Joan Serra Vich.

El projecte contempla les actuacions a realitzar per a poder finalment recepcionar la urbanització: xarxa d’aigua potable, xarxa de clavegueram, enllumenat públic, neteja i adequació de zones verdes i neteja i completació puntual de voreres.PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ ECONÒMICA A S’ESTANYOL

Projecte realitzat per l’arquitecte Rafel Balaguer.

El projecte contempla el repartiment dels costos totals entre els diversos propietaris en funció del criteri d’edificabilitat. El projecte consta de dos documents: el primer amb el repartiment dels costos de redacció dels dos projectes i l’execució i direcció tècnica de les obres de dotació de serveis i el segon amb el repartiment del 15% d’aprofitament mig que s’ha de cedir per a dur a terme la recepció de la urbanització.

Més informació