INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'Ajuntament suspèn la urbanització de l'illeta del Molí d'en Regalat
 S'hi plantejava l'edificació de devuit habitatges unifamiliars

09/05/2002

batlia

La Comissió de Govern celebrada dia 20 de maig de 2002 va acordar suspendre, amb caràcter potestatiu, l'atorgament de devuit llicències de construcció de noves edificacions a l'illeta del Molí d'en Regalat, a la Colònia de Sant Pere.

Aquesta decisió s'empara en l'acord de ple adoptat el passat dia 5 de març en què s'iniciaven els treballs d'elaboració del Pla especial de reforma interior del front marítim de Montferrutx. L'informe dels tècnics era desfavorable a la concessió d'aquestes devuit llicències perquè, segons l'acord de ple, "en aplicació del que disposa l'article 117 del Reglament de Planejament Urbanístics, s'han de suspendre amb caràcter potestatiu i pel període d'un any, l'atorgament de llicències de construcció de noves edificacions a les illetes cadastrals 35869 (Molí d'En Regalat) i 32844 (Ca ses Blaies) i l'atorgament de llicències de construcció de les que resulti més d'un habitatge per solar a les illetes cadastrals 34853 i 37874, totes elles incloses dins l'àmbit del PERI".

En el ple, l'equip de govern va defensar que:

1. El front marítim de la Colònia de Sant Pere es va remodelar en el seu dia amb l'embelliment del passeig marítim.

2. La part posterior del recinte del port (la que precisament ocupa l'illeta del Molí d'en Regalat) està plantejada com una continuació formal i funcional del passeig marítim de la Colònia de Sant Pere.

3. L'acabament de les obres del port esportiu de la Colònia el convertirà en una de les entrades naturals marítimes al Parc Natural de la Península de Llevant.

Per aquests tres motius, l'equip de Govern creia convenient iniciat l'elaboració del Pla Especial de Reforma Interior del front marítim de Montferrutx, que ja s'aprovà el passat 5 de març.