INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Ajuntament d’Artà, en desacord amb la sentència que el condemna a pagar pels terrenys on s’ubica el Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere
 La sentència fa referència al conveni que se signà l’any 1995

16/10/2011

Batlia

L’Ajuntament d’Artà ha tengut coneixement de la sentència dictada en relació al conveni de cessió dels terrenys per fer el Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere que se signà el 25 d’abril de 1995. Aquesta sentència obliga l’Ajuntament a pagar 1.520.346,84 euros, a la qual cosa s’han de sumar un 8 % pels perjudicis derivats per l’ocupació del terrenys, els interessos des de 28 de desembre de 2005 i les costes judicials.

Cal recordar que el conveni signat el 25 d’abril de 1995 establia que l’Ajuntament rebia els terrenys per ubicar el Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere a canvi de requalificar uns terrenys adjacents com a sòl urbà. Posteriorment, amb l’aprovació del Pla d’ordenació de l’oferta turística (POOT) el 22 de juny de 1995, s’impedia que aquests terrenys es convertissin en urbans. Per aquest motiu, a les Normes subsidiàries de 1998 aquests terrenys es catalogaren com a urbanitzables. Això s’agreujà quan el mes d’abril de 1999 les Directrius d’ordenació territorial (DOT) desclassificaven automàticament els terrenys urbanitzables. Tot i això, el Pla territorial de Mallorca (el famós PTM) que entrà en vigor l’1 de gener de 2005 manté aquests terrenys com a urbanitzables, com les Normes subsidiàries de 1998, i per aquest motiu aquests terrenys es mantenen com a sòl urbanitzable a les Normes subsidiàries que l’Ajuntament d’Artà aprovà el 28 de maig de 2010.

En qualsevol cas, l’Equip de Govern creu que aquesta sentència és injusta i desproporcionada, sobretot per dues raons: en primer lloc, perquè l’aprovació del POT (norma de rang superior a les normes subsidiàries) el mes de juny de 1995 impossibilitava l’acompliment del conveni; i, en segon lloc, perquè la valoració que es fa del solar es realitza segons els valors de 2005 i no segons els de 1995, any en què es firmà el conveni. Així mateix, des de l’Ajuntament d’Artà es faran totes les passes i les gestions que siguin possibles per reduir l’impacte d’aquesta sentència i per aconseguir un acord que s’ajusti més a la realitat econòmica i jurídica del cas.


Sentència