INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Equip de Govern ha dissenyat un pla de ruta per millorar el servei de recollida de fems i neteja viària del municipi
 

13/09/2011

Batlia

El consistori vol posar en marxa tot un seguit de mesures adreçades a millorar la recollida de fems i la neteja viària de tot el municipi. Amb aquesta iniciativa, l’Equip de Govern pretén donar solucions a un dels temes que genera més queixes i malestar entre la població. Per dur-ho a terme, l’Equip de Govern ha posat damunt la taula tres accions que han de servir de punt de partida per aconseguir millorar aquest servei com més aviat millor.En primer lloc, s’ha d’intentar que tant la recollida domiciliària com la neteja viària es facin d’acord amb allò que estableix el plec de condicions. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ja ha començat a fer feina per resoldre, de manera diligent, les qüestions de caràcter general que sorgeixen dia a dia; i, pel que fa als problemes concrets i puntuals, ha obert un apartat a la pàgina web municipal (www.arta.cat) perquè la ciutadania pugui fer arribar les incidències ocasionals relacionades amb la recollida de fems i la neteja viària.Una segona acció és la posada en marxa de campanyes d’informació i conscienciació de la ciutadania. La finalitat d’aquestes campanyes és, per una banda, posar tota la informació possible a l’abast de tothom per evitar situacions que malmeten, per desconeixement, el servei que es presta; i, per una altra banda, conscienciar la ciutadania que, per millorar el servei de recollida i neteja, s’han de respectar les normes i les pautes establertes.I la tercera acció és imposar les sancions que corresponguin a qui no acompleixi la normativa, tant pel que fa a la recollida de fems com a la neteja viària, la qual cosa va des de no dipositar els residus urbans dins bosses tancades i adequades per evitar el degoteig, fins a deixar en la via pública les defecacions dels animals o realitzar pintades en el mobiliari urbà. Tot i això, l’Equip de Govern remarca que espera no haver d’aplicar aquesta mesura.En resum, l’Equip de Govern diu que es tracta de millorar la imatge del municipi i el servei de recollida de fems i neteja viària; i destaca, sobretot, que l’èxit de totes aquestes mesures, i d’altres que puguin sorgir, depèn, sobretot, de la col·laboració ciutadana.