INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Ajuntament d’Artà aplica mesures d’estalvi per reduir el cost del programa d’educació de persones adultes del curs 2011-2012
 La intenció de l’Equip de Govern és reduir el dèficit en relació al curs 2010-2011 i seguir amb la línia d’actuacions previstes per fer front a la situació econòmica municipal

21/08/2011

Batlia

L’Equip de Govern afronta aquest nou curs amb la finalitat de reduir les pèrdues en relació al programa d’educació de programes adultes de 2010-2011 sense que això representi una reducció arbitrària del servei i de l’oferta formativa. Per poder dur endavant aquest objectiu, s’han hagut de prendre decisions que poden no agradar a tothom, però que són necessàries per disminuir el dèficit municipal. Així, el consistori preveu reduir el dèficit del curs 2010-2011 (32.138,04 euros) un 38,9 % (12.500 euros), de manera que el dèficit per al curs 2011-2012 s’apujaria a 19.638,04 euros.En conseqüència, i després d’analitzar els resultats d’anys anteriors amb els tècnics municipals, l’Equip de Govern ha adoptat una sèrie de mesures que repercuteixen en diferents aspectes del programa. Per exemple, una d’aquestes mesures és que l’organització i la gestió d’alguns cursos, com els d’anglès i d’informàtica, passen a dependre del CEPA Artà, que, tot i això, rebrà l’ajuda de l’Ajuntament d’Artà. Una altra acció ha estat suprimir tres cursos de l’àrea d’oci i temps lliure (restauració de mobles, ball de saló i ceràmica) per diversos motius: un descens de persones matriculades durant els darrers anys, un cost massa elevat en relació al nombre de persones matriculades o la falta de professorat. Una tercera actuació ha estat reduir la despesa de personal, prescindint de personal de consergeria. Una quarta acció ha consistit en revisar el conveni entre l’Institut i l’Ajuntament i deixar d’aportar els 4.500 euros de la partida de manteniment. I una altra de les mesures que s’han hagut d’aplicar ha estat augmentar les quotes de matrícula dels cursos que comportaven més pèrdues, sempre d’acord amb els preus establerts en les ordenances municipals.Tot i això, l’Equip de Govern destaca que s’ha fet molta feina perquè el resultat de l’oferta per al curs 2011-2012 sigui una oferta completa, diversa i atractiva que s’ajusti a les possibilitats econòmiques municipals.