INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ajudes per als sectors del comerç i dels serveis
 

11/04/2008

ADL

AJUDES

PER ALS SECTORS DEL COMERÇ I DELS SERVEIS


 La

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha posat en marxa una línia d'ajudes

per als sectors del comerç i dels serveis per modernitzar i adaptar els

establiments a criteris de competitivitat i qualitat.

 DESTINATARIS Poden

acollir-se a aquest programa les empreses de comerços i serveis incloses dins

els epígrafs que marca la convocatòria i també els artesans i mestres

artesans.

 ACTUACIONS

SUBVENCIONABLES


a) Obra civil i instal·lacions

per reformar i innovar els establiments.


b) Adquisició d'equipament

(mobiliari, maquinària, equips informàtics, etc.), amb l'objectiu d'oferir

un millor servei al client i millorar la gestió de l'establiment.

c) Inversions destinades

a eliminar barreres arquitectòniques.


d) Equipament específic

per al transport auxiliar utilitzat per l'establiment comercial.


e) Les inversions

destinades a la instal·lació, el condicionament o la reforma de locals en el

cas de trasllat d'activitat.


f) L'obtenció dels

certificats ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, EMAS, OHSAS, 18001 i ISO 27001.


FINANÇAMENT

La quantia de la subvenció per a les

inversions en actius fixos és de fins al 25 % de l'import de la base

imposable que figuri en les factures justificatives de la inversió admesa, i

amb un màxim de 20.000,00 euros.

 TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS

 El termini finalitza dia 10

de maig de 2008.

Per a més

informació, consultau la pàgina web del Govern balear (www.caib.es),

l'apartat de Desenvolupament Local de la web de l'Ajuntament (www.arta-web.com)

o adreçau-vos al Departament de Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Artà,

telèfon 971 83 56 24.