INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Alumnes i professors del Projecte Comenius visiten La Sala
 \N

23/04/2002

batlia

Aquesta setmana el Col·legi Sant Salvador d'Artà ha rebut la visita dels alumnes i professors dels col·legis Lavalley (de Saint Lo a França), Schubart Gymnasium (d'Aalen a Alemanya) i Strömstiernaskolan (de Strömstad a Suècia) que participen en el programa Comenius amb ells. Una de les visites que varen fer per conèixer més bé la nostra vila va ser l'edifici de La Sala, on varen ser rebuts pel batle, Montserrat Santandreu, i pel tinent de batle, Josep Silva.

El Comenius és un programa de col·laboració europea entre col·legis de diferents estats membres de la Unió que va començar ara fa tres anys i al qual s'hi adherí el centre de Sant Salvador. En ell és important la utilització de les noves tecnologies (totes les comunicacions es realitzen a través d'internet) així com s'utilitza l'anglès com a llengua vehicular entre els alumnes i els professors. El primer any de participació en el projecte (amb una reunió a França), cada escola va realitzar la recopilació sobre la festa de Nadal a cada lloc, i així es publicà una revista en què hi apareix com es celebra el nadal en els diferents països. El segon any (amb una reunió a Alemanya) es va decidir fer la revista sobre la Festa Nacional de cada país i els d'Artà treballaren sobre Sant Antoni. Aquesta feina ja ha estat presentada en format CD-rom (que serà el resultat que es presentarà a Brussel·les per justificar el finançament de la Unió Europea a aquest projecte) i també es pot consultar a la pàgina web www.sg.aa.bw-schule.de/comenius/index.htm. Ara, amb la reunió a Artà s'ha creat una revista on line (Comenews) on cada escola hi publica les diferents feines que va fent. Tota la feina que s'ha fet des dels diferents llocs es pot consultar a la pàgina web www.fbf.fh-aalen.de/comenius. Esperam que segueixin envant amb aquest projecte i desitjam que hi hagi molta sort amb aquesta col·laboració europea.