INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 El Projecte Ferrutx es trasllada a s'Estació
 L'edifici, remodelat i rehabilitat, acull el centre d'interpretació del municipi

11/05/2003

Batlia

Dijous, dia 23 de maig, el batle d'Artà, Montserrat Santandreu, i el conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, signaren el conveni mitjançant el qual la Conselleria cedeix una part de s'Estació per tal que encabeixi el Projecte Ferrutx.

De fet, el Projecte Ferrutx, el Centre d'Interpretació del Municipi d'Artà, que estava als baixos de Na Batlessa, ha ocupat la primera planta de s'Estació, un edifici que consta de 605 metres quadrats i amb una extensió de 4.650 metres quadrats en els envoltants.

La intenció del consistori actual era que el Centre d'Interpretació del Municipi estàs a prop del lloc d'arribada dels visitants a Artà. L'Estació reuneix aquestes condicions ja que és una de les arribades naturals al municipi d'Artà i té un estacionament de vehicles just al costat.

A la rehabilitació de s'Estació, on s'hi han invertit 750.000 €, s'han eliminat les barreres arquitectòniques, s'han creat nous accessos, s'ha instal·lat un ascensor i s'han ampliat les andanes.