INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 El Consell de Mallorca lliura a l'Ajuntament el Catàleg de camins del terme municipal
 \N

02/05/2003

Batlia

El conseller de Promoció del Consell de Mallorca, Bernat Aguiló, va lliurar a l'Ajuntament el Catàleg de camins del terme municipal d'Artà realitzat pels tècnics especialistes de l'àrea de Fodesma. El document en sí del catàleg està dividit en cinc parts: la relació dels camins inventariats, la relació dels camins documentats, la relació dels camins amb interès constructiu, la relació dels camins amb interès excursionista i les fitxes dels camins inventariats. En total són 86 els camins catalogats i, segons les conclusions dels tècnics redactors "la importància i extensió de la xarxa viària del terme d'Artà fa aconsellable la inclusió de la totalitat dels camins inventariats a les normes subsidiàries del municipi, per tal de preservar els usos viaris, sense perjudici de la seva titularitat".

Segons el catàleg, és especialment recomanable la protecció dels "camins amb interès constructiu" següents:

Camí des presos/carretera des soldats.

Camí de l'ermita de Betlem a Betlem /Pas des Grau.

Camí de l'ermita de Betlem per Can Canals.

Camí de l'ermita de Betlem a l'Alqueria Vella.

Camí des Verger al Campament dels soldats.

Camí Vell de l'Alqueria Vella.

Camí Vell de l'ermita.

Camí de Son Frare a la Clova d'en Puceta.

Camí Vell de sa Duaia.

Segons consta en el catàleg, s'ha trobat documentació sobre quaranta camins que apareixen explícitament com a públics o en els que l'administració ha intervingut al llarg del temps.

Segons va explicar el batle, aquest és un altre document per incorporar a les normes subsidiàries. A Artà no hi ha hagut molts de problemes amb excursionistes que hagin trobat camins tancats, però sí que en els darrers temps s'han suscitat algunes polèmiques entre veïns per la titularitat d'algun dels camins que els duu a ca seva i que travessa per una propietat privada.

La intenció és que aquest catàleg passi a exposició pública, que els veïns "afectats" en facin les al·legacions que en trobin pertinents i, una vegada resoltes, s'incorpori a les normes subsidiàries com a part del planejament municipal.