INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Aprovat inicialment el PERI de la 1ª línia de Montferrutx
 S'hi suspenen provisionalment les llicències d'adosats i plurifamiliars

16/04/2003

Batlia

Els solars que constitueixen la primera línia marítima que va des del Club Nàutic de la Colònia fins a la cantonada de l'avinguda dels Illots, a Montferrutx, continuaran suspesos, pel període màxim d'un any, de l'atorgament de llicències de parcel·lacions, demolicions i construcció de noves edificacions en tot allò que contradigui l'aprovació inicial del Pla Especial de Reforma Integral, aprovat per l'Ajuntament aquest dimarts passat. Dit d'altra manera, tan sols es podran atorgar llicències quan es tracti d'una sola edificació unifamiliar per parcel·la, la qual cosa congela gairebé del tot l'àmbit d'afectació d'aquesta nova norma, que s'haurà d'aprovar definitivament dins el període màxim d'un any. La intenció de l'Ajuntament és la de preservar al màxim la illeta del Molí d'en Regalat i la d'impedir un excés d'edificació i ocupació de tots aquells solars encara buits de la primera línia costanera, evitant promocions tan denses com les que es construïren fa uns anys a mà esquerra del camí de s'Estanyol, a baix de Montferrutx. La nova normativa contempla l'alineació correcte del camí de s'Estanyol a l'altura del carrer dels Illots i la prolongació del passeig peatonal i per a bicicletes que s'acabava a l'altura de cas Català. El nou Pla es posarà a exposició pública dins la propera setmana.