INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Nova línia de transport públic a la Colònia
 El servei és a la demanda i compta amb quatre aturades

13/04/2003

batlia

El passat dimecres dia 16 s'inaugurà oficialment la nova línia de transport públic entre la Colònia i Artà. Mitjançant el nou sistema de servei de transport a la demanda -perquè el transport es realitzi s'ha de fer la reserva telefònica el vespre anterior- la Colònia, Montferrutx, s'Estanyol i Betlem comptaran amb una parada perquè els usuaris potencials d'aquest nou transport en puguin fer ús . Aquesta nova línia, instaurada per la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports després de reiterades peticions per part dels coloniers i de l'Ajuntament d'Artà, és d'aquests nous serveis de transport que es desenvolupen en zones rurals d'escassa població on el volum de passatgers és insuficient per mantenir una línia regular. Per utilitzar el servei cal fer una reserva telefònia el dia abans, indicant quina ha de ser la parada de recollida. Per tant, el servei només es fa si qualque usuari ha fet la reserva. No es tracta tampoc d'un servei de taxi, perquè està subjecte a uns punts de recollida i a uns horaris i itineraris prefixats cap a un mateix punt de destinació, en aquest cas Artà, des d'on es podrà combinar amb altres destinacions. El preu del servei és el mateix que el del transport regular, amb descomptes per a la tercera edat i membres de famílies nombroses.

Val a dir que de la utilització que facin els coloniers d'aquest nou servei en dependrà la seva consolidació i conversió en línia regular pròpiament dita.