INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Adjudicades les obres del Polígon Industrial i de Serveis
 L'assemblea general de propietaris ratificà l'adjudicació de les obres a COEXA SA

01/04/2003

BatliaEl passat dia 3 d'abril, a la sala de la Residència de Persones Majors, l'assemblea general de propietaris dels terrenys on està projectat el nou polígon industrial es reuniren per confirmar l'empresa adjudicatària de les obres d'urbanització. Una setmana abans ja s'havia reunit la junta rectora de la Junta de Compensació del Pla Parcial per revisar les ofertes de les diferentes empreses que s'havien convidat perquè presentassen ofertes per poder fer les obres d'urbanització. A través de Gestur, l'entitat promotora en qui els empresaris d'Artà havíen dipositat la seva confiança, s'havien convidat sis empreses (Coexa, Melchor Mascaró, Man SA, Ferrer Pons, Aglomsa i Vopsa) El preu inicial de licitació era de 3.242.698,5 € i, acabat el termini de presentació d'ofertes, les més baixes varen ser les presentades per Coexa (2.970.093,289 €) i per Melchor Mascaró (3.103.778,82 €). Com que Coexa també havia presentat millores addicionals (proposà el drenatge de les aigües pluvials cap al torrent de na Maians sense augmentar el pressupost, reducció en el termini d'execució i algunes altres millores menors, els membres de la Junta Rectora es decantaren per aquesta oferta, i així ho proposaren a l'assemblea.

Segons va explicar Eduard Llop, representant de Gestur, als propietaris assistents, en un termini màxim de quinze dies a partir del passat dia 3 d'abril, Gestur havia de notificar a Coexa que és l'adjudicatària de les obres. Aquesta empresa, una vegada notificada, disposa d'el termini d'un mes per començar les obres.

Si aquests terminis es compleixen és problable que d'aquí a poques setmanes ja poguem veure el moviment de terres pertinent, senyal que les obres de l'esperat i reivindicat polígon industrial han començat.