INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Teatre d'Artà i UIB signen un acord marc de col·laboració
 \N

02/03/2003

Batlia

El batle d'Artà, Montserrat Santandreu, com a president de la Fundació Teatre Municipal d'Artà, i Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, signaren la setmana passada un acord de col·laboració entre ambdues institucions amb la finalitat de treballar a favor de la promoció, formació i difusió de les arts escèniques. L'acte de signatura, que es va desenvolupar a la Universitat, també va comptar amb la presència d'Antoni Gomila, gerent del Teatre, i Patrícia Trapero, directora del Servei d'Activitats Culturals de la UIB.

Els objectius fonamentals d'aquest conveni són la promoció, informació i difusió de les arts escèniques en general. Per tal motiu s'establiran línies d'actuació i programació anual basades en els punts següents:1. Fomentar i afavorir la cooperació entre ambdues institucions pel que fa a les arts escèniques en general, especialment en l'àmbit de la docència, la programació i l'assessorament pedagògic d'aquestes matèries.

2. Desenvolupar una programació d'activitats conjunta que serà gestionada pel Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i que tindrà la col·laboració i l'assessorament dels departaments universitaris implicats en la docència i recerca en arts escèniques.

3. Establir l'organització de programes d'actuació per a la utilització conjunta d'instal·lacions.

4. Establir que la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Teatre Municipal d'Artà poden incloure la informació cultural corresponent a cada una de les institucions a la pàgina web de l'altra.

5. Fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues institucions.

6. Treballar conjuntament en tots aquells altres aspectes que es considerin d'interès per a ambdues institucions.En aquest sentit, la Fundació Teatre Municipal d'Artà i la UIB ja han organtizat diferents cursos de veu per actors i un curs de lectura de textos teatrals. A més a més, per als cursos que es troben en preparació, els estudiants de la UIB gaudiran d'importants descomptes i n'obtindran crèdits de lliure configuració.