INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Sorteig de les vivendes de protecció oficial
 El passat dia 24 se sortejaren les 48 vivendes protegides de na Caragol

08/02/2003

Batlia

El passat dilluns dia 24 tengué lloc a la sala d'actes del Teatre d'Artà l'acte consistent en el sorteig de les 48 vivendes (al final se'n sortejaren 43) que l'IBAVI ha promogut en el solar cedit per l'Ajuntament d'Artà a na Caragol. Amb la presència de tots els adjudicataris que finalment quedaren a la llista definitiva d'admesos, i davant la secretària de l'Ajuntament com a fedetària pública, els serveis tècnics de l'Institut Balear de l'Habitatge procediren a fer el sorteig de les diferentes modalitats de vivenda que s'encabeixen en aquesta promoció (vivendes de dues, tres i quatre habitacions, respectivament).

En el transcurs de l'acte s'explicaren les condicions amb què s'adquireixen aquests habitatges i els acabats que tindran quan es lliurin, el proper mes de maig, als seus propietaris. Arran del decret del Govern de dia 8 de febrer de 2003, les condicions d'adquisició han canviat ja que l'IBAVI financia el cent per cent de la venda. Els preus de la venda dels pisos oscil·len entre els 73.427 als 96.955 €. De la llista total d'adjudicataris hi ha un 51% de joves menors de 35 anys i un 16% de famílies que són monoparentals amb un, dos o tres fills.L'Ibavi també ha posat a la venda els 14 locals que hi ha als baixos de l'edifici. Aquests locals, amb una superfície de 57,95 metres quadrats, surten amb un preu mínim de 50.000 €, i compten amb preinstal·lació elèctrica, telefònica i lavabo. Les persones interessades poden presentar les seves ofertes a les oficines de l'Ibavi, al carrer de Miquel Santandreu, núm. 4 baixos de Palma, on també els donaran informació. L'obertura de pliques (la venda és per sistema de subhasta) serà a les 13 hores de dia 11 de març, a les mateixes oficines de l'Ibavi.